Articles by Gudi Moragues and Juanjo Oliva Gallardo, Última Hora. Gilbert Herreyns, Maria Colom and Robert Ferrer i Martorell