Robert Ferrer i Martorell

L’INTERIOR DE LA FORMA

2019