Muntatge de l’exposició “Relacions inevitables” Art Palma Summer 2022